A nosa Filosofía

Clientes

● Os requisitos dos clientes para os nosos produtos e servizos serán a nosa primeira demanda.
● Faremos o 100% de esforzo para satisfacer a calidade e o servizo dos nosos clientes.
● Unha vez que fagamos unha promesa aos nosos clientes, faremos todo o posible para cumprir esa obriga.

clientes
clientes-2

Empregados

● Cremos firmemente que os empregados son o noso activo máis importante.
● Cremos que a felicidade familiar dos empregados mellorará efectivamente a eficiencia laboral.
● Cremos que os empregados recibirán comentarios positivos sobre os mecanismos de promoción e remuneración xustos.
● Cremos que o salario debe estar directamente relacionado co rendemento laboral, e que se deben utilizar calquera método sempre que sexa posible, como incentivos, participación en beneficios, etc.
● Esperamos que os empregados traballen con honestidade e reciban recompensas por iso.
● Agardamos que todos os empregados teñan a idea dun emprego de longa duración na empresa.

Provedores

● Non podemos obter beneficios se ninguén nos proporciona os materiais de boa calidade que necesitamos.
● Pedimos aos provedores que sexan competitivos no mercado en canto a calidade, prezos, entrega e volume de compras.
● Mantivemos unha relación de cooperación con todos os provedores dende hai máis de 8 anos.

clientes-3